Begeleiding op maat naar een passende baan


Welkom op de website van ReMatched Verzuimadvies & Begeleiding


Zowel leidinggevenden als werknemers zijn gebaat bij snelle terugkeer van de arbeidsongeschikte werknemer in het arbeidsproces (spoor 1 en spoor 2). Ook de wet verbetering poortwachter stelt hieraan eisen. Dat vereist dus aandacht van beide partijen. ReMatched verzuimadvies biedt daarbij effectieve ondersteuning met verzuim advisering. Daarvoor hebben we arbeidsdeskundigen voor belasting/belastbaarheidsonderzoeken.

Verzuim advies op maat door ervaren arbeidsdeskundigen.