Begeleiding op maat naar een passende baan

Diensten

Spoor 1

Verzuim advies 2.0 & Caseloadoverleg door inhoudsdeskundige van ReMatched Verzuimadvies (op uur basis per dagdeel)

Voor veel bedrijven is het lastig de verzuimprocessen onder controle te krijgen. Dit leidt tot hoge kosten zoals: een hoog verzuimpercentage, bijkomende kosten van arbodiensten, inkoop 2e spoor trajecten en loondoorbeltaling van 52 weken opgelegd door het UWV. Na 2 jaar ziekte komen arbeidsongeschikten in de WIA (de WIA is de uitkering voor arbeidsongeschikten en is de opvolger van de WAO). Aangezien de instroom in de WIA toeneemt, wordt het UWV strenger met als gevolg nog meer kosten voor de werkgever. Door middel van het regelmatig voeren van caseload overleg wordt de schadelastkosten op verzuim verminderd. Worden er adviezen gegeven welke acties er gevolgd en geadviseerd worden om UWV proof te werken en heeft u tijdig alle stappen ondernomen om uw medewerker te herplaatsen in eigen of aangepast werk zowel intern als extern. Verbeteren van het poortwachter proces, beter verwoord als de regie op het verzuim. Niet wachten totdat het 1e jaar voorbij is maar veel sneller actie ondernemen bespaart enorme kosten en werkt ook aanzienlijk beter om te herplaatsen in eigen of aangepast werk! Doel is het inzetten wat de medewerker nog kan en niet wat hij/zij niet kan. Op maat inzetten van een goede specialist op zowel psychisch als fysiek gebied werkt aanzienlijk beter dan afwachten wat er geadviseerd wordt!! Veel verzuim duurt hierdoor vaak veel te lang!

 

Arbeidsdeskundig onderzoek spoor 1

De arbeidsdeskundige neemt contact op met de werkgever en overlegt de  planning voor de  gesprekken met de leidinggevende en de medewerker. De duur van de gesprekken is circa 2 uur. De arbeidsdeskundige krijgt inzage in het re-integratie dossier 1e spoor en onderzoekt de mogelijkheden van de medewerker op intern werk, dit op basis van het functiehuis en een werkplekonderzoek. De arbeidskundige rapportage wordt opgesteld en daarna besproken  met werkgever en werknemer. De arbeidsdeskundige  geeft een advies over de (on)geschiktheid  voor het eigen werk of voor een andere functie binnen het bedrijf. De arbeidsdeskundige kan ook een 2e spoor traject adviseren of een duaal 1e/2e spoor traject. Noodzakelijk is dat er recent een FML (functie mogelijkheden lijst)  is opgesteld door de bedrijfsarts. Tevens is een overzicht van de interne vacatures van de afgelopen 6 maanden van belang om een goed onderbouwd advies te kunnen geven.

 

Haalbaarheidsonderzoeken

De arbeidsdeskundige neemt contact op met de werknemer en werkgever.  

De arbeidsdeskundige krijgt inzage in het re-integratie dossier 1e spoor en onderzoekt de mogelijkheden van de medewerker op extern werk. Er is reeds een arbeidsdeskundig onderzoek afgerond met een advies geen mogelijkheden in spoor 1, een haalbaarheidsonderzoek wordt geadviseerd.

De arbeidsdeskundige  geeft een advies over de (on)geschiktheid  voor werk en zal hierover een rapport uitbrengen.   Noodzakelijk is dat er zeer recent een FML is opgesteld door de bedrijfsarts.  Er wordt een verslag gemaakt door de medewerker van opstaan tot slapengaan gedurende 7 dagen.  De arbeidskundige rapportage wordt opgesteld en daarna besproken  met werkgever en werknemer. Na het afronden van deze rapportage wordt er middels een deskundige oordeel aan het UWV gevraagd of zij het ermee eens zijn dat er geen mogelijkheden zijn in zowel spoor 1 en spoor 2.

 

 

Begeleiding spoor 2

Werknemer

Het kan voorkomen dat een werknemer na langdurig ziekteverzuim niet meer in staat is terug te keren bij zijn werkgever. In dat geval wordt er een re-integratie 2e spoor in werking gezet. Dit gebeurt in circa de 8e maand van arbeidsongeschiktheid. De doelstelling van dit traject is om een passende functie bij een andere werkgever te zoeken.

Re-integratie 2e spoor richt op het intensief begeleiden van de werknemer op zoek naar een nieuwe werkomgeving. Re-integratie 2e spoor begeleiding kan indien nodig uit bij- of omscholing bestaan, daarnaast het maken van een uitstekende CV,  leren netwerken, gebruik maken van de sociale media. Re-integratie 2e spoor richt zich daarnaast ook op de rapportage van de beroepsmogelijkheden van de medewerker, onderzocht door een arbeidsdeskundige van spoor 2. Een ander belangrijk onderdeel is jobsearching, waarbij intensief naar vacatures wordt gezocht en begeleiding wordt gegeven in het sollicitatieproces.

Werkgever

De werkgever ontvangt 1x per twee maanden een volledige rapportage voor het re-integratiedossier. De arbeidsdeskundige/loopbaanadviseur heeft met de kandidaat elke week telefonisch- of emailcontact (eCoaching). Daarnaast is er 1x per twee weken persoonlijk contact.
Een zorgvuldige verslaglegging is zeer belangrijk omdat die vanuit de Wet Verbetering Poortwachter vereist is (aantoonbare inspanningsverplichting) 

Verloop van het re-integratie 2e spoor

De volgende stappen worden gezet:

• Intake gesprek
• Opstellen plan van aanpak
• De arbeidsdeskundige geeft richting aan de mogelijkheden met behulp v.d. FML
• Acceptatie van het veranderingsproces
• Versterking van het zelfbeeld en de persoonlijke kwaliteiten
• Onderzoek arbeidsmarktmogelijkheden
• Coach gesprekken
• eCoaching en telefonisch contact (bespreken van opdrachten, vacatures, sollicitatievorderingen)
• Kandidaat ontvangt passende vacatures via Matchcareer in zijn/haar mailbox
• Versterking van sollicitatievaardigheden en de persoonlijke presentatie
• Informeren over passend werk
• Introductie bij potentiële werkgevers en nazorg bij plaatsing